Tại sao tập tính sâu bọ rất phát triển

Tại sao tập tính sâu bọ rất phát triển

user-avatar

Não sâu bọ rất phát triển, não có 3 phần: Não trước, não giữa và não sau. Thần kinh, giác quan của sâu bọ phát triển là cơ sở quan trọng của tập tính


Các câu hỏi liên quan