Chứng minh sự đa dạng của sâu bọ

Chứng minh sự đa dạng của sâu bọ. Tại sao sâu bọ sống được ở khắp mọi nơi ?

Trả lời giùm nka mik cần gấp lắm ( đề kiểm tra hk1 đó )

Cảm ơn nhìu ...

user-avatar

Chứng minh:Côn trùng (sâu bọ) là nhóm đa dạng nhất trên Trái Đất, với hơn 1 triệu loài đã được mô tả, chiếm hơn 1 nửa tổng số tất cả các loài sinh vật sống mà con người biết đến, với ước lượng về số loài chưa được mô tả lên tới 30 triệu, và do đó có thể đại diện cho hơn 90% các dạng sống khác nhau trên hành tinh. Người ta có thể tìm thấy côn trùng ở gần như tất cả các môi trường sống trên Trái Đất, mặc dù chỉ có một số lượng nhỏ các loài có thể thích nghi được với đời sống ở đại dương, nơi mà giáp xác là nhóm chiếm ưu thế. Có khoảng 5.000 loài chuồn chuồn; 2.000 loài bọ ngựa; 20.000 loài châu chấu; 17.000 loài bướm; 120.000 loài hai cánh; 82.000 loài cánh nửa; 350.000 loài cánh cứng và khoảng 110.000 loài cánh màng. Kích thức của chúng cũng rất đa dạng, dao động khoảng từ trên dưới 1 mm tới khoảng 180 mm về chiều dài.

Vì chúng thích nghi được với nhiều nơi nên chúng có thể sống ở nhiều nơi.


Các câu hỏi liên quan