So sánh hệ tiêu hóa của châu chấu và tôm

Hệ tiêu hóa của châu chấu khác tôm ở điểm nào

user-avatar

*Hệ tiêu hóa:
+Tôm: miệng → hầu → thực quản → dạ dày → ruột sau → hậu môn.
+ Châu chấu: miệng → hầu → thực quản → dạ dày → ruột tịt → ruột sau → trực tràng → hậu môn.


Các câu hỏi liên quan