Lớp sâu bọ có những lợi ích gì đối với tự nhiên và con người

Lớp sâu bọ có những lợi ích gì đối với tự nhiên và con người?Là học sinh em phải làm gì để bảo vệ sâu bọ có ích?

user-avatar

* Vai trò thực tiễn của lớp sâu bọ :

- Làm thuốc chữa bệnh : ong mật, tằm-

- Làm thực phẩm : tằm,..

- Thụ phấn cho cây trồng : ong mật,...

- Thức ăn cho động vật khác : tằm, bọ ngựa,..

- Diệt sâu hại : ong mắt đỏ, bọ ngựa,.

- Hại hạt ngũ cốc : mọt,...

- Truyền bệnh : ruồi, muỗi,...

* Bảo vệ sâu bọ có ích :

- Dùng biện pháp cơ giới đế diệt sâu bọ có hại, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu độc hại. Ví dụ: dùng bẫy đèn để bắt các loại sâu rầy hại mùa màng; nuôi ong mắt đô để diệt sâu đục thân; trồng hoa trong ruộng lúa để hạn chế sâu hại do có các loài ong.


Các câu hỏi liên quan