Cách phân biệt châu chấu với các sâu bọ khác

Phân biệt châu chấu với các sâu bọ khác dựa vào đặc điểm nào. Nêu đặc điểm cấu tạo trong của châu chấu thích nghi với đời sống ?

user-avatar

nhận dạng châu chấu nói riêng và nhận dang sâu bọ nói chung : Cơ thể có 3 phần rõ rệt :đầu , ngực, bụng. đầu có 1 đôi râu, ngực có 3 đội chân và 2 đôi cánh .


Các câu hỏi liên quan