So sánh các phần cơ thể của lớp hình nhện và lớp sâu bọ

1.so sánh các phần cơ thể của lớp hình nhện và lớp sâu bọ

2. ngành giun đót có đặc điểm gì chứng tỏ cơ thể có tô chức cao hơn so với ngành giun dẹp?

user-avatar

1.Nhện giống sâu bọ về sự phân chia cơ thể, nhưng khác về số lượng các phần phụ. Ở nhện phần phụ bụng tiêu giảm, phần phụ đầu ngực chỉ còn 6 đôi, trong đó có 4 đôi chân làm nhiệm vụ di chuyển.

2.Cơ thể phân đốt, mỗi đốt đều có chân bên(vòng tơ), có khoang cơ thể chưa chính thức


Các câu hỏi liên quan