Nêu đặc điểm chung của lớp hình nhện?

Nêu đặc điểm chung của lớp hình nhện?

user-avatar

* Phân đầu- ngực:

- Đôi kìm có tuyến độc --> Tự vệ, bảo vệ

- Đôi chân có lông xúc giác

- Bốn đôi chân bò --> Di chuyển và chăng lưới

* Phần bụng:

- Phía trước có đôi khe thở: Hô hấp

- Ở giữa có lỗ sinh dục: Dinh sản

- Phía sau là các núm tuyến tơ


Các câu hỏi liên quan