Nêu cấu tạo ngoài của nhện phù hợp với chức năng săn và bắt mồi

nêu cấu tạo ngoài của nhện phù hợp với chức năng săn và bắt mồi

user-avatar

- Cơ thể gồm 2 phần:

+ Đầu ngực:

Đôi kìm có tuyến độc→ bắt mồi và tự vệ

Đôi chân xúc giác phủ đầy lông→Cảm giác về

khứu giác

4 đôi chân bò→ Di chuyển chăng lưới

+ Bụng:

Đôi khe thở→ hô hấp

Một lỗ sinh dục→ sinh sản

Các núm tuyến tơ→ Sinh ra tơ nhện


Các câu hỏi liên quan