Nêu cấu tạo của giun đũa

1. Nêu 4 cấu tạo của giun đũa.

2. Nêu biện pháp phòng tránh.

user-avatar

1.

cấu tạo ngoài:

-cơ thể dài, thuôn 2 đầu

-cơ thể phân đốt, mỗi đốt là 1 vòng tơ (chi bên)

-bề mặt cơ thể có chất nhày da trơn

-cơ thể có đai sinh dục đực, mặt bụng có lỗ sinh dục đực và sinh dục cái.

Cấu tạo trong: + Cơ thể có lớp biểu bì và lớp cơ dọc phát triển ​+ Cơ thể có khoang chưa chính thức ​+ Ống tiêu hóa phân hóa: ruột thẳng, có thêm ruột sau và hậu môn ​+ Tuyến sinh dục phát triển dài, cuộn khúc


Các câu hỏi liên quan