Vì sao giun đũa không bị dịch tiêu hủy khi kí sinh trong ruột người

giải thích vì sao giun đũa kí sinh trong ruột người lại không bị dịch tiêu hủy

CÁC BẠN GIÚP MÌNH NHA MAI KT RÙI

user-avatar

Vì giun đũa có lớp vỏ cuticun bao bọc ngoài cơ thể nên khi kí sinh trong ruột người thì sẽ không bị dịch tiêu hủy.

- Ngược lại khi giun đũa không có lớp vỏ cuticun thì khi vào trong ruột ngườ thì sẽ bị các dịch phân hủy như thức ăn ( cái này mình chỉ nói thêm thôi)


Các câu hỏi liên quan