Tại sao giun đũa có khoang cơ thể chưa chính thức

Tại sao giun đũa có khoang cơ thể chưa thính thức còn giun tròn lại có khoang cơ thể chính thức ?

- Tại sao lại gọi là khoang cơ thể chính thức và khoang cơ thể chưa chính thức ?

user-avatar

Tại sao giun đũa có khoang cơ thể chưa thính thức còn giun tròn lại có khoang cơ thể chính thức ?

Trong khoang có: ống tiêu hóa bắt đầu từ lỗ miệng ở phía trước cơ thể giữa ba môi bé, kết thúc ở lỗ hậu môn; các tuyến sinh dục dài và cuộn khúc như búi chỉ trắng ở xung quanh ruột. Cơ thể chỉ có cơ dọc phát triển nên giun đũa di chuyển hạn chế, chúng chỉ cong cơ thể lại và duỗi ra. Cấu tạo này thích hợp với động tác chui rúc trong môi trường kí sinh.

⇒⇒ Khoang cơ thể chưa cấu tạo hoàn chỉnh.


Các câu hỏi liên quan