Giải thích sự tiến hóa của các ngành giun

Các bạn ơi giúp mik vs:

Giải thích sự tiến hóa của các ngành giun

Tóm tắt chu trình sinh sản của giun sán kí sinh. Dựa vào vòng đời các đại diện, đề ra các biện pháp phòng chống sự xâm nhập và phát triển của những đại diện có hại.( giun dẹp, giun tròn)

user-avatar

ngành giun dẹp:chưa có xoang thể;ngành giun tròn:xoang giả;ngành giun đốt:xoang thật

•Giun tròn cho thấy một sự tiến hóa theo hướng thích nghi rất quan trọng, ống tiêu hóa với hai đầu là miệng và hậu môn •Có cơ quan tiêu hóa hoàn chỉnh có thể tiếp cận và hấp thu các chất dinh dưỡng một cách hiệu quả Ngành giun đốt đã tiến hóa có chi bên,lông tơ và phần lớn đã sống tự do,có cơ quan thần kinh,tuần hoàn,hô hấp so với 2 ngành kia

Các câu hỏi liên quan