Vẽ sơ đồ vòng đời của sán bã trầu

Vẽ sơ đồ( dùng mũi tên) và viết bằng lời vòng đời của sán bã trầu

user-avatar

Sán bã trầu trưởng thành =-(**)=> Trứng =-(gặp nước)=> Ấu trùng có lông ==> Ấu trừng (kí sinh trong ốc ruộng) ===-> Ấu trùng có đuôi (môi trường nước) ==> Kết kén (bám vào rau bèo) =-> Sán bã trầu (kí sinh trong ruột lợn)


Các câu hỏi liên quan