Tại sao giun sán lại kí sinh trên cơ thể người

tại sao giun sán lại kí sinh trên cơ thể người

user-avatar

tui nghĩ là do khi nó xâm nhập vào người là do con người nuốt phài trứng của nó khi nó phát triển thì đi loanh quoanh trong cơ thể tìm những chổ có thức ăn theo tui là vậy


Các câu hỏi liên quan