Nêu cấu tạo ngoài của ốc sên và trai sông

liệt kê tất cả các bộ phận cấu tạo của ốc sên và trai sông?

user-avatar

*Các bộ phận cấu tạo của trai sông: Vỏ, cơ khép vỏ trước, chỗ bám cơ khép vỏ sau, ống thoát, ống hút, mang, chân, thân, lỗ miệng , tấm miệng, áo trai.

Vỏ trai có lớp sừng bọc ngoài, lớp đá vôi ở giữa và lớp xà cừ óng ánh ở trong cùng.

*Các bộ phận cấu tạo của ốc sên: Vỏ ốc, đỉnh vỏ, tua đầu, tua miệng, thân, chân, lỗ miệng, mắt, lỗ thở, vòng xoắn vỏ, đỉnh vỏ, mặt trong vòng xoắn, vòng xoắn cuối, lớp xà cừ, lớp sừng( ở ngoài)


Các câu hỏi liên quan