Nêu con đường xâm nhập vào cơ thể sinh vật của sán lá máu, sán bã trầu và sán dây

1. Giun dẹp thường kí sinh ở bộ phận nào trong cơ thể người và động vật, vì sao?

2. Hãy kể con đường xâm nhập vào cơ thể sinh vật của sán lá máu, sán bã trầu và dán dây.

3. Để phòng chống giun dẹp kí sinh, cần phải giữ vệ sinh như thế nào cho người và gia súc?

user-avatar

Câu 2 :

- Con đường xâm nhập của sán lá máu : xâm nhập khi ấu trùng chui vào da người khi tiếp xúc với nước ô nhiễm.

- Con đường xâm nhập của sán bã trầu : lây nhiễm qua đường tiêu hóa

- Con đường xâm nhập của sán dây : lây nhiễm qua con đường ăn uống


Các câu hỏi liên quan