Giun dẹp kí sinh ở bộ phận nào trong cơ thể người và động vật

giun dẹp thường kí sinh ở bộ phận nào trong cơ thể người và động vật vì sao

user-avatar

Giun dẹp thường ký sinh ở ruột non, gan, mật,... vì các bộ phận này chứa nhiều chất dinh dưỡng \(\Rightarrow\)thích hợp với đời sống ký sinh


Các câu hỏi liên quan