Vẽ sơ đồ vòng đời của sán lá gan và giun đũa

vẽ sơ đồ vòng đời của sán lá gan và giun đũa

user-avatar

sán lá gan :

sán trưởng thành \(\rightarrow\) trứng sán lá gan

\(\uparrow\) \(\downarrow\)

kén sán ấu trùng lông

\(\uparrow\) \(\downarrow\)

ấu trùng có đuôi \(\leftarrow\) ấu trùng trong ốc

giun đũa :

giun đũa trưởng thành \(\rightarrow\) trứng

( ruột người) theo phân\(\downarrow\) ra ngoài

ruột non ấu trùng trong trứng

\(\uparrow\) \(\downarrow\) rau quả sống

tim gan phổi \(\leftarrow\) ấu trùng \(\leftarrow\) ruột non


Các câu hỏi liên quan