Biện pháp giúp vật nuôi tránh mắc bệnh sán lá gan

Phải làm những việc gì để trâu bò giảm tỉ lệ nhiễm sán ?

user-avatar

+ Xử lí cỏ ngoài tự nhiên trước khi cho trâu bò ăn

+ Cho trâu bò uống nước sạch

+ Hạn chế thả trâu bò ở những nơi có nguồn nước bẩn và đồng cỏ mọc tự nhiên (khó kiểm soát vì mt nước và cỏ là nơi kí sinh của ấu trùng sán lá gan nếu trâu bò ăn phải cỏ và uống nước ở những nơi như vậy dẫn tới khả năng mắc bệnh cao)

+ Tắm rửa thường xuyên cho trâu bò

+ Vệ sinh chuồng trại, nơi ở ...


Các câu hỏi liên quan