Trình bày vòng đời của giun đũa

Trình bày vòng đời của giun đũa.

Help me!!!!!!!!!!!!

user-avatar

Trứng giun theo phân ra ngoài, gặp ẩm & thoáng khí, phát triển thành dạng ấu trùng trong trứng. Người ăn phải trứng giun, đến ruột non, ấu trùng chui ra, vào máu, đi qua gan, tim, phổi, rồi về lại ruột non lần thứ hai mới chính thức kí sinh ở đấy.


Các câu hỏi liên quan