Tại sao sán lá gan không có hậu môn?

tại sao sán lá gan không có hậu môn? trả lời giùm mình nha. cảm ơn

user-avatar

Sán không có hậu môn vì dinh dưỡng của sán chủ yếu là thẩm thấu các chất dinh dưỡng qua bề mặt sán.


Các câu hỏi liên quan