Tại sao giun sán sinh sản rất nhanh

Tại sao giun sán lại sinh sản nhanh ai giúp mk vs

user-avatar

Tại vì là :

- nhà tiêu hố xí chưa hợp vệ sinh => tạo điều kiện cho trứng giun phát triển

- ruồi nhặng nhiều => khiến cho phát tán bệnh giun

- (cái này là ở trẻ em) mút tay , chơi đồ chơi bẩn , nghịch bẩn => giun sán vào miệng và phát triển rất nhanh

Chúc bạn học tốt


Các câu hỏi liên quan