Trình bày con đường truyền bệnh của sán lá gan

trả lời câu hỏi trình bày con đường truyền bệnh của sán lá gan

user-avatar

Sán lá gan đẻ nhiều trứng (khoảng 4 000 trứng mồi ngày).
Trứng gặp nước nở thành ấu trùng có lông bơi.
Ấu trùng chui vào sống kí sinh trong ốc ruộng, sinh sản cho nhiều ấu trùng có đuôi. Au trùng có đuôi rời khỏi ốc bám vào cây có bèo và cây thuỷ sinh, rụng đuôi, kết vỏ cứng, trở thành kén sán.
Nếu trâu bò ăn phải cây cò có kén sán, sẽ bị nhiễm bệnh sán lá gan


Các câu hỏi liên quan