So sánh hệ hô hấp giữa chim bồ câu và thằn lằn

so sánh hệ hô hấp cua chim bo câu và thằn lằn

user-avatar

So sánh :

So sánh Thằn lằn Chim bồ câu
Hệ hô hấp Hô hấp bằng phổi có nhiều vách ngăn làm tăng diện tích trao đổi khí.Sự thông khí ở phổi là nhờ sự tăng giảm diện tích khoang thân Hô hấp bằng hệ thống ống khí nhờ hút đẩy của hệ thống túi khí ( thông khí phổi )


Các câu hỏi liên quan