Sự sắp xếp vẩy cá trên thân khớp với nhau như ngói lợp có ý nghĩa gì

Sự sắp xếp vẩy cá trên thân khớp với nhau như ngói lợp thích nghi như thế nào??

Trả lời hộ với

user-avatar

Sự sắp xếp vảy cá trên thân khớp với nhau như ngói lợp giúp cho thân cá cử động dễ dàng theo chiều ngang.


Các câu hỏi liên quan