Nêu cấu tạo ngoài giúp cá chép thích nghi với đời sống dưới nước

Mấy bn giúp mk bảng 1. đặc điểm cấu tạo ngoài của cá thích nghi vs đời sống bơi lặn trang 103 nha.

mk cảm ơn trước

user-avatar

- Đầu cá thon nhọn về phía trước giúp giảm sức cản của dòng nước
- Da cá đc bao bọc bởi 1 lớp chất nhầy, đồng thời vẩy cá đc sắp sếp theo 1 chiều theo chiều di chuyển giảm ma sat của thân cá với nước
- Cá hô hấp bằng mang, các phiến mang sếp song song và ngược chiều dòng nước giúp cá hô hấp tốt, hiệu quả cao
- Cá di chuyển nhờ cử động thân và quan trọng là cử đọng của vây đuôi, vây ngực, các vây này có khung xương cứng và cơ vận động khỏe giúp cá di chuyển ngay cả trong khi bơi ngược dòng


Các câu hỏi liên quan