Nêu đặc điểm của lớp cá sụn

nêu đặc điểm của lớp cá sụn

user-avatar

Cá sụn có bộ xương bằng chất sụn da trần, nhám, miệng nằm ở mặt bụng, còn cá xương có bộ xương bằng chất xương, xương nắp mang che các khe mang, da phủ vảy xương có chất nhầy, miệng nằm ở đầu mõm.


Các câu hỏi liên quan