Trình bày vị trí và chức năng của các nội quan cá chép

Tên cơ quan Nhận xét và nêu vai trò
Mang
Thực quản, dạ dày, ruột, gan
Bóng hơi
Thận
Tuyến sinh dục, ống sinh dục
Bộ não

user-avatar

Vị trí và chức năng của các nội quan cá chép được trình bày ở bảng sau :

Tên cơ quan Nhận xét vị trí và nêu vai trò
Mang Nằm dưới xương nắp mang trong phần đầu, gồm các lá mang ngắn vào các xương cung mang, có vai trò trao đổi khí.
Tim Nằm phía trước khoang thân, ứng với vây ngực, co bóp để thu và đẩy máu vào động mạch, giúp cho sự tuần hoàn máu.
Thực quản, dạ dày, ruột, gan Phân hóa rõ rệt thành thực quản, dạ dày, ruột, có gan tiết mật giúp cho sự tiêu hóa thức ăn được tốt.
Bóng hơi Trong khoang thân, sát cột sống, giúp cá chìm nổi dễ dàng trong nước.
Thận Hai thận giữa màu tím đỏ, sát cột sống. Lọc từ máu các chất không cần thiết để thải ra ngoài
Tuyến sinh dục, ống sinh dục Trong khoang thân, ở cá đực là 2 dải tinh hoàn dài, ở cá cá là 2 buồng trứng phát triển trong mùa sinh sản.
Bộ não Não nằm trong hộp sọ, nối với tủy sống nằm trong các cung đốt sống. Điều khiển, điều hòa hoạt động của cá.

Các câu hỏi liên quan