Nêu chức năng tủy sống của cá chép

chức năng tủy sống của cá chép

user-avatar

chức năng tuỷ sống của cá gửi những tín hiệu đến cơ , tạo phạn xạ co cơ


Các câu hỏi liên quan