Đặc điểm cấu tạo hệ tuần hoàn của cá

hệ tuần hoàn của cá chép ? có bao nhiêu ngăn ?

user-avatar

Đặc điểm cấu tạo hệ tuần hoàn của cá

Tuần hoàn của cá chép bao gồm:

- Mạch máu và tim + Tim bao gồm 2 ngăn: 1 tâm nhĩ, 1 tâm thất + 1 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

Các câu hỏi liên quan