Nêu đặc điểm chung của cá

nêu đặc điểm cấu tao chung của lớp cá . đặc điểm nào để phân biệt lớp cá sụn với lớp cá sương

user-avatar

Đặc điểm chung của lớp cá:

- Cá là động vật có xương sống, thích nghi hoàn toàn với môi trường nước:

+ Bơi bằng vây, hô hấp bằng mang

+ Tim có 2 ngăn

+ Máu đỏ tươi là máu đi nuôi cơ thể, có 1 vòng tuần hoàn kín

+ Thụ tinh ngoài

+ Là động vật biến nhiệt

Đặc điểm để phân biệt lớp cá sụn với lớp cá xương:

- Lớp cá sụn:

+ Chỉ sống ở nước mặn, nước lợ

+ Có bộ xương bằng chất sụn, có khe mang trần, da nhám, miệng nằm ở mặt bụng

- Lớp cá xương:

+ Sống ở biển, nước lợ và nước ngọt

+ Có bộ xương bằng chất xương và có những đặc điểm tương tự cá chép


Các câu hỏi liên quan