Đặc điểm cấu tạo cơ thể của ếch thích nghi với đời sồng ở nước và ở cạn

Đặc điểm cấu tạo cơ thể của ếch thích nghi với đời sồng ở nước và ở cạn

user-avatar

đ\(^2\) thick nghi vs dời sống ở nc :

- đầu dẹp nhọn , khớp vs thân hình 1 khối thuôn nhọn về phía trc

- da trần , phủ chất nhờn và ẩm , dễ thấm khí

- các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón ( giống chân vịt )

đ\(^2\) thick nghi vs dời sống ở cạn :

- mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu ( mũi ếch thông vs khoang miệng và phổi , vừa để ngửi , vừa để thở )

- mắt có mi giữ nc mắt do tuyến lệ tiết ra , tai có màng nhĩ

- chi 5 phần có ngón chi đốt , linh hoạt

\(\Rightarrow\) ếch đồng thick nghi vs cả đời sống ở nc vừa ở cạn .


Các câu hỏi liên quan