Nêu chức năng của hệ mạch dưới da ếch

Hệ mạch dưới da của ếch làm nhiệm vụ gì đặc điểm gì ?

user-avatar

Hệ mạch dưới da làm nhiệm vụ trao đổi khí (hô hấp da)

Da ếch trần (trơn, ẩm ướt), mặt trong có nhiều mạch máu và túi bạch huyết → trao đổi khí.


Các câu hỏi liên quan