Vì sao ếch phải thở bằng cách nuốt khí?

Vì sao ếch phải thở bằng cách nuốt khí?

user-avatar

Thềm miệng hạ xuống, không khí từ ngoài qua lỗ mũi vào miệng, van mũi khép lại, thềm miệng được nâng lên nhờ cơ gian hàm và cơ gian móng, đẩy khí qua khe họng vào phổi. Không khí từ phổi ra ngoài nhờ tác dụng của cơ gian bụng và thành phổi.


Các câu hỏi liên quan