Quá trình phát triển của ếch

Quá trình phát triển của ếch

user-avatar

Qúa trình phát triển của ếch:

+ Đầu tiên ếch đực và ếch cái giao phối vơi nhau

+ Ếch cái đẻ trứng thành từng chùm nổi lềnh bềnh trên mặt nước

+ Trứng ếch nở thành nòng nọc con có đầu tròn, đuôi dài và dẹp.

+ Nòng nọc lớn dần mọc 2 chân phía sau rồi đến 2 chân trước và bị rụng đuôi thành ếch.


Các câu hỏi liên quan