So sánh não cá với não ếch

So sánh não cá với não ếch

user-avatar

Tất nhiên là não éch phát triển hơn não cá rồi. Xét về các đặc điểm khác, ếch đều hơn cá thì não ếch cũng phat triển hơn nào cá. Cùng là động vật biến nhiệt nhưng ếch lại có máu pha nhiều, nhưng máu đó có lợi hơn là máu đõ thấm. Thứ nhất, nhiều oxi hơn, thứ hai, có thể thích nghi với nhiều kiểu môi trường, thứ ba, cơ chế cũng khác nhau. Điều này sẽ khiến tư duy giữa cá và ếch khác nhau, nhưng ếch có phần trội hơn.


Các câu hỏi liên quan