Thế nào là máu pha

1. Thế nào là máu pha ?

2. vòng tuần hoàn là gì? trình bày 2 vòng tuần hoàn ở ếch

cảm ơn vì đã giúp

user-avatar

1. Máu pha là do sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu oxy từ tĩnh mạch và động mạch đưa tới tâm thất chung dẫn tới hệ quả máu ếch bị pha trộn.


Các câu hỏi liên quan