Nê​u thành​ phần​ và​ chứ​c năng​ bộ xương của ếch

Nê​u thành​ phần​ và​ chứ​c năng​ bộ​ xương​ của​ ếch?

Giú​p tớ​ vs, tớ​ sắp​ thi rồi <3

user-avatar
 • Cấu tạo: Bộ xương gồm:
 • Xương đầu: Hộp sọ chứa não
 • Xương thân: Cột sống, xương sườn
 • Xương chi: Xương đai (đai vai, đai hông), các xương chi (chi trước, chi sau).
 • Chức năng:
 • Tạo bộ khung nâng đỡ cơ thể.
 • Là nơi bám của cơ → di chuyển.
 • Tạo khoang bảo vệ não, tuỷ và nội quan.
 • Gồm nhiều xương khớp động với nhau…
 • Cơ đùi → liên quan đến di chuyển…

 • Các câu hỏi liên quan