Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng

Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng

user-avatar

-Thai sinh không bị lệ thuộc vào lượng noãn hoàng có trong trứng như các động vật có xương sống đẻ trứng.
-Phôi được phát triển trong bụng mẹ an toàn và điều kiện sống thích hợp cho phát triển.
-Con non được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ không bị lệ thuộc vào thức ăn ngoài thiên nhiên


Các câu hỏi liên quan