Tại sao ếch là loài động vật biến nhiệt

Tại sao ếch là loài động vật biến nhiệt?????

Giúp mình nha

user-avatar

Vì nhiệt độ cơ thể ếch tuỳ thuộc vào nhiệt độ của môi trường bên ngoài, nếu nhiệt độ môi trường đột nhiên biến đổi nếu ếch không có chỗ nấp sẽ có thể sẽ chết vì không thích nguy được.


Các câu hỏi liên quan