Vì sao ếch đồng không quay đầu được

Vì sao ếch đồng chỉ thực hiện được đông tác cúi đầu mà không quay đầu đc ?

nhah hộ tui nào !

user-avatar

Vì ếch đồng chỉ có 1 đốt sống cổ(quá ngắn) nên không thể thực hiện đtác quay đầu dc.


Các câu hỏi liên quan