Tại sao ếch không sống lâu trên cạn

Tại sao nếu để ếch lên cạn lâu thì nó sẽ chết?

user-avatar

vì:

Trên da của ếch có nhiều tuyến nhầy, tuyến này tiết ra một chất nhầy, chất nhầy này làm cho da ếch luôn luôn ẩm ướt, tạo điều kiện thuận lợi để không khí dễ hòa tan vòa, cung cấp dưỡng khí cho ếch, ếch tích nước dưới da thành những kho căng phồng, các tuyến nhầy sẽ huy động nước trong kho để tiết ra dịch khi đa khô, làm cho da ếch luôn ẩm. Các tuyến nhầy sẽ huy động nước trong kho để tiết ra dịch khi đa khô, làm cho da ếch luôn ẩm. Cũng vì vậy mà ếch phải thường xuyên sống ở nơi ẩm ướt và gần nguồn nước, chúng rất sợ những nơi khô hạn. Khi cơ thể mất hoảng 30% lượng nước thì ếch đã có thể chết nên nếu để éch lên cạn lâu quá cơ thể nó sẽ mất nước và sẽ chết.


Các câu hỏi liên quan