Nêu tác dụng của mắt và mũi ếch

Mắt mũi ếch ở cao trên đầu có tác dụng gì ?

user-avatar

Mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu,mũi ếch thông với khoang miệng và phổi vừa để thở vừa để ngửi : giúp quan sát được và có thể lấy oxi để thở khi ở dưới nước,thích nghi với đời sống ở nước.


Các câu hỏi liên quan