Vì sao xếp ếch đồng vào lớp lưỡng cư

ếch đồng mang đặc điểm gì mà lại xếp nó vào lớp lưỡng cư ?

( giúp mình với , nhanh nha ạ)

user-avatar

Xếp ếch vào lớp lưỡng cư vì :

- Ếch là động vật có xương sống
- Thích nghi với môi trường vừa ở nước, vừa ở cạn
- Da trần, ẩm ướt
- Hô hấp bằng phổi và da
- Di chuyển bằng 4 chi
- Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn máu đi nuôi cơ thể là máu pha
- Thụ tinh ngoài, nòng nọc phát triển qua biến thái
- Là động vật biến nhiệt


Các câu hỏi liên quan