Phân tích sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính

Phân tích sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính

user-avatar

Thụ tinh ngoài -> thụ tinh trong

Đẻ trứng nhiều -> đẻ trứng ít -> đẻ con

Phôi phát triển có biến thái -> phát triển trực tiếp không có nhau thai -> phát triển trực tiếp có nhau thai

Con non không được nuôi dưỡng -> con non được nuôi bằng sữa mẹ -> học tập thích nghi với cuộc sống


Các câu hỏi liên quan