Tại sao ếch không thể rời khỏi môi trường nước?

tại sao ếch không thể rời khỏi môi trường nước?

user-avatar

Vì khi ếch sống thích nghi với môi trường sống trong nước, các tế bào của nó hoạt động kiểm soát sự vận chuyển nước và các chất vào trong tế bào. Khi nó chết đi mà vẫn trong môi trường nước nước được thẩm thấu vào các tế bào trong cơ thể nó 1 các thụ động mà không có bất kỳ kiểm soát nào làm tế bào trương lên và vỡ.


Các câu hỏi liên quan