Những cơ quan nào thể hiện sự thích nghi với đời sống trên cạn

tìm những cơ quan nào thể hiện rõ sự thích nghi với đời sống mới chuyển kên cạn

user-avatar

Miệng có lưỡi có thể phóng ra bắt mồi.
Có dạ dày lớn, ruột ngắn, gan- mật lớn, có tuyến tụy.
- Xuất hiện phổi, Hô hấp nhờ thềm miệng.
- Da ẩm, có hệ mao mạch dày làm nhiệm vụ trao đổi khí.
- Xuất hiện vòng tuần hoàn phổi, tạo thành 2 vòng tuần hoàn.
- Tim 3 ngăn: 2 tâm nhỉ và 1 tâm thất.
- Thận lọc nước tiểu đưa xuống bóng đái, thải ra ngoài qua lỗ huyệt.
- Não trước có thùy thị giác phát triển.
- Tiểu não kém phát triển
Ếch đực không có cơ quan giao phối.
Ếch cái thụ tinh ngoài , đẻ trứng


Các câu hỏi liên quan