Nêu các đặc điểm đời sống của ếch đồng

Nêu các đặc điểm đời sốn của ếch đồng; sự đa dạng và đặc điểm chung của lưỡng cư về thành phần loài môi trường sống và tập tính của chúng; vai trò của lưỡng cư đối với đời sống và tự nhiên

user-avatar

Đặc điểm đời sống của ếch đồng:

- Ếch đồng thuộc lớp Lưỡng cư, có những đặc điểm thích nghi với đời sống vừa ở cạn vừa ở nước

- Sống ở những nơi ẩm ướt, gần bờ nước ( ao, hồ, đầm nước,...)

- Kiếm mồi vào ban đêm, mồi là sâu bọ, cá con, giun,...)

- Có hiện tượng trú đông

- Là động vật biến nhiệt

-


Các câu hỏi liên quan