Phân biệt cá xương và cá sụn?

Phân biệt cá xương và cá sụn?

user-avatar

*Lớp Cá sụn: Sống ở nước mặn và nước lợ. Bộ xương làm bằng chất sụn. Có khe mang trần. Da nhám. miệng nằm ở mặt bụng.

- Đại diện: Cá nhám, cá đuối,...

*Lớp Cá xương: Sống ở biển, nước lợ và nước ngọt. Bộ xương bằng chất xương. Có nắp mang che chử khe mang. Da phủ vảy có chất nhờn. Miệng nằm ở đầu mõm.

- Đại diện: Cá chép, cá vền,-

*CHÚC BẠN HỌC TỐT NHA*


Các câu hỏi liên quan