Nêu vai trò của cá đối với con người

nêu vai trò của cá đối với con người .Làm cách nào để bảo vệ và phát triển các loài cá có giá trị kinh tế

user-avatar

Vai trò của cá đối với đời sống của con người là:

+Cá làm thực phẩm cho con người(vd:cá diêu hồng,cá đuối,cá bóp,...)

+Cá làm kiểng (cảnh) (Vd:cá vàng, cá lau kính,-)

+Cá cung cấp nguyên liệu để làm thuốc(vd:cá chép,Cá diếc,cá trạch,...)

+Diệt bọ gậy(vd:cá vàng...)

+Cá cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến công nghiệp

bảo vệ

-nghiêm cấm săn bắn trái phép

-tuyên truyền cho mọi người


Các câu hỏi liên quan